logo


Home Matematika
Matematika PDF Tisk Email

Přípravu výukových materiálů garantuje

Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace

Lískovecká 2089

738 01 Frýdek-Místek

 

Tým pracuje ve složení:

Mgr. Daniš Svatopluk

Mgr. Havlíčková Jana

Mgr. Rozinková Dagmar

Mgr. Ručková Veronika

Mgr. Sýkorová Pavla

V souladu s RVP je po dohodě s kolegy z ostatních škol pozornost zaměřena na rozvoj následujících kompetencí:

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní

Personální a sociální kompetence

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Matematické kompetence

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

 

Na společných seminářích  jsme se shodli, že zde publikované materiály budou zaměřeny na témata vycházející z rámcových vzdělávacích programů a budou využitelné pro výuku předmětu Matematika ve tříletých učebních oborech technického zaměření. Materiály lze využít i pro zpestření výuky studijních oborů a taktéž pro zájemce z řad široké veřejnosti.

 

Doufáme, že pro Vás naše materiály  budou užitečné a  alespoň částečně Vám usnadní výuku.

Kompetenční list pro učitele obsahuje očekávané výstupy, rozvíjené klíčové kompetence a počet hodin věnovaný daným tématům.

Učební osnovy tříletých učebních oborů s technickým zaměřením naleznete zde:

 

Ke každému tématu budou k dispozici:

 

- Sbírka příkladů z matematiky

Příručka řešených příkladů

 

Výukové materiály ke stažení:

1.Množiny, intervaly

Řešené příklady Pracovní listy

 

2. Početní výkony +; -; .; :

Řešené příklady Pracovní listy

 

3. Početní výkony s desetinnými čísly

Řešené příklady Pracovní listy

 

4. Zlomky

Řešené příklady Pracovní listy

5. Mocniny a odmocniny

Řešené příklady Pracovní listy

 

6. Převody jednotek

Řešené příklady Pracovní listy

 

7. Procenta

Řešené příklady Pracovní listy

 

8. Poměr, úměra, úměrnost

Řešené příklady Pracovní listy

 

9. Planimetrie

Řešené příklady Pracovní listy

 

10. Pythagorova věta

Řešené příklady Pracovní listy

 

11. Rovnice a výpočet neznámé ze vzorce

Řešené příklady Pracovní listy

 

12. Funkce lineární a kvadratická

Řešené příklady Pracovní listy

 

13. Trigonometrie

Řešené příklady Pracovní listy

 

14. Povrchy a objemy těles

Řešené příklady Pracovní listy

 

15. Statistika

Řešené příklady Pracovní listy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 15 Září 2011 12:52
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, phpmyadmin. Valid XHTML and CSS.